TOLKDIENSTEN

Als beëdigde tolk Nederlands/Roemeens, gespecialiseerd tot gerechtstolk, verzorg ik telefonische en persoonlijke tolkdiensten voor de juridische, sociaal-maatschappelijke en medische dienstverlening, maar ook tijdens officiële gelegenheden en bij zakelijke besprekingen, ook in het buitenland.

Consecutief tolken en/of gesprekstolken veronderstelt dat de tolk niet gelijktijdig met de spreker vertaalt, maar achteraf tijdens logisch ingelaste pauzes. Consecutief tolken is alleen geschikt voor een kleine groep en vereist geen speciale apparatuur. Deze vorm van tolken wordt vaak ingezet bij verklaringen afleggen, contractbesprekingen en bedrijfsbezoeken of interviews. Het achteraf vertalen maakt de bijeenkomst bijna twee maal zo lang.

Fluistertolken is een vorm van simultaantolken waarbij de tolk vertaalt bijna gelijktijdig met de spreker. Fluistervertaling wordt veel gebruikt bij rechtszaken of bij bezoek bij de dokter of advocaat, maar ook bij toespraken en rondleidingen.

Voor nadere informatie en/of een kostenindicatie vraag een vrijblijvende offerte aan via de contactpagina.